19 съдържа в себе си указание за силата на връзките между миналото,настоящето и бъдещето.То ни напомня,че има неща от нашия живот,които не са следствие от поведението ни,а се влияят единствено от обстоятелства,обяснението за които са останали далеч зад нас,и това ги прави неясни,а оттук и страшни за нас. Характерът на числото 19 предполага да се разбере доколко човек би могъл да направи своите изводи на основата на натрупания житейски опит и да накара своите познания да работят в негов интерес или в интерес на обществото,в което живее. В този смисъл 19 е изразител на вечния стремеж на хората към новото,към прогреса – движещата сила на живота.

ЧИСЛОТО 19

Кабалистичната буква е Q. Божественият принцип е универсалната религия. Интелектуалното свойство е разъмут. Емоционалното свойство е суета. Материалният фактор е напредък чрез усилие.Зодиакалната връзка е знакът Лъв. Подходящите камъни са рубин и диамант. Вибриращият цвят е огнено червено и аленочервено. Значението за гадаене е ЩАСТИЕ или РАДОСТ.
Междинното число на 19 е 10.Числото,което съединява разбиранията на човека за света,в който живее,с приемането на общоприетите норми на поведение и го кара да се замисли за правилата,които трябва да следва. “десетката”се опитва да намери и мястото на религията в живота на човека,като част от разбиранията му за света. С проявлението на числото 10,което може да бъде представено като произведение от 5х2 = 10 ,човекът може да си позволи не просто да се подчинява на живота,но и да сътрудничи на своята съдба,за да приеме тя посоката,която той желае. Числото 10 може да бъде представено и като сбор от 9+1 и тогава в десетката проличават скритите противоречия между дух и тяло,с което фактически се трича съществуването на една-единствена вяра и се допуска човек да се съмнява в това,което се опитват да му представят като напълно саваршено,защото именно 9 носи непоколебимостта на решението,че светът може да бъде съвършен.9 е числото,което се разкъсва от вътрешни противоречия и не желае да се справи с тях със силите,с които разполяга,а се опитва да премине на ново ниво.То извършва качествен скок към едно ново сътояние,при което,както е с всяко начало,противоречията не са част от старта,а се проявяват след първия период на опознаването.В числото 19 ,единицата стои пред девятката и тя може да се окаже в ролята н ахалата,която погрешно разбира свободата и не желяе да насочи своята енергия към съзидание,а разрушава вече постигнатото или построеното.

ЧИСЛОТО 10

Кабалистичните букви са I.J.Y. Божественият принцип е вяра. Интелектуалното свойство е усвояване. Емоционалното свойствое вяра в себе си. Материалният фактор е самосъхранение. Планетарната връзка е планетатаУран. Подходящия метал е уран. Вибриращият звят е черен или кафяв с бели карета. Значението за гадане е ПРЕВРАТНОСТИ на СЪДБАТА.
Простото число на 19 е 1 .Това число символизира Бог.Египтяните заявяват в своите химни за Ра или Амон,че то е “едно ЕДНО”или “единствено ЕДНО”.Мойсей казва на евреите:”Слушай,Израилю:Господ Бог наш,е Господ единл”За питагорейците числото ЕДНО изразява Божията същност,невидима и пронизваща всички неща .В корана също се казва,че “Бог е Един Бог”.В астрологията числото 1 е представен оот слънцето.В Нумерологията единицата олицетворява Създателя на Вселената,тя е числото на Бога.Освен това представлява мъжкото начало и силата.

ЧИСЛОТО 1

Кабалистичната беква е А. Божественият принцип е всевластие. Интелектуалното свойство е аскетизъм. Емоционалното свойство е аскетизъм. Емоционалният фактор е бюрокрация. Планетната връзка е планетата Меркурий. Подходящият метал е живак. Гадателското значение обозначава ВОЛЯ-ЛОВКОСТ.
По повод на шестте птици – Числото 6 се према за едно от съвършенните числа,защото сътворението е станало за 6 дни.Звездата на Давид ема 6 върха,като всеки врх изразява един от дните на сътворението.Числото на Големия Звяр от Апокалипсисиа е 666,което в миналото е било приписвано на много хора и народи.Заради мирната си и въпреки това конфликтна политика много окултисти разглеждат Обединените нации като съвременната версия на Звяра 666.Числото 6 се управлява от планетата Венера.Гургулицата,един от символите на Обединените нации,също се управлява от Венера. Венера е най-яркият обект върху нашия небосклон след Слънцето и Луната.Може би това нейно сияние е накарало още древните хора да я поставят в центъра на своите приказки,отразяващи разбиранията им за света и хората. В древните митологии я срещаме като дъщеря на Зевс(Юпитер), а проявите ю са обвързани винаги с проявленията на красотата,любовта и привързаността между хората.Гръцката Афродита е смятана и за покровителка на любовнит едвойки,на семейното огнище и на жената,която трябва да дари живот. Затова на числото “шест” най-често се пада честта да бъде наречено “символна живота”. Шестицата държи в ръцете си хармонията,на която е необходимо да се претвори в живота,за да получи признание. Сборът на “шестицата”(6 = 5 + 1 ) напомня за трудностите,през които е трябвало да премине 5 – сама да защитава своите завоевания,но и показва,че при шестицата новият живот (чрез символа на 1 в сбора)вече е защитен и може да използва комфортните условия,които са й осигурени.

ЧИСЛОТО 6

Кабалистичните букви са U.V.W. Божественият принцип е интуиция. Интелектуалното свойство е вдъхновение. Емоционалното свойство е себеудовлетворяване. Чатериалният фактор е независимост. Планетарната връзка е планетата Венера. Подходящият метал е мед. Вибриращият звят е синьо. Значението за гадаене е ИЗКУШЕНИЕ.

Используются технологии uCoz